Home Nieuwsbrief Gastenboek Keurmerken Klantenpas Links

Keurmerken

Savelkouls varkensvlees
De afmestvoeders voor het Savelkouls varken zijn samengesteld uit hoogwaardige grondstoffen. Door middel van specifieke grondstofkeuzes wordt er vannuit de voersamenstelling extra gestuurd op het vetzuurpatroon van het varken hetgeen de smaak van het vlees positief beïnvloedt.

Naast de hoeveelheid vetbedekking op het vlees en het intramusculaire vet speelt ook de vetzuursamenstelling een grote rol op de smaak en malsheid van het vlees. Een groot gedeelte van het voer bestaat uit granen aangevuld met zetmeelrijke en eiwitrijke grondstoffen en grondstoffen die de aanmaak van specifieke vetzuren verder stimuleren, o.a. door een gezonde darmfermentatie. De voeders hebben een uitgebalanceerde samenstelling en bevatten de noodzakelijke vitaminen, mineralen en sporenelementen voor een natuurlijke groei van de varkens. De samenstelling en de optimale voergift maken dat het Savelkouls varken gezond groeit.

Ras, huisvesting, zorgvuldig slachten en het uitgekiende voer zorgen ervoor dat het vlees van het Savelkouls varken uitstekende van kwaliteit is en bovendien lekker smaakt. De voeders worden zorgvuldig bereid, opgeslagen en vervoederd. Het totale proces staat onder onafhankelijke controle. De voerproducent is deelnemer aan het feed Safety Program TrusQ, waarbij voedselveiligheid en tracking en tracing zeer hoog in het vaandel staan. Het bedrijf is bovendien gecertificeerd voor GMP , HACCP, NEN-ISO 900 1:2000.

Met vriendelijke groeten,
Nutrition & Marketing Varkens
Agrifirm

Noot:
Voerleverancier Agrifirm is een grote voercooperatie die o.a. als doelstelling heeft meer toegevoegde waarde te genereren voor de eindproducten van hun klanten. Agrifirm investeert daartoe veel in kennis en know how om deze doelstellingen -in nauwe samenwerking met Sterlab CCL -te bereiken.

 


Het Vleeskeurmerk PVE/IKB
Het Vleeskeurmerk PVE/IKB voor varkensvlees is een erkend keurmerk. U heeft het vast wel eens gezien bij uw supermarkt of slager. Maar wat is het eigenlijk? En nog beter, wat heeft U eraan? Het Vleeskeurmerk PVE/IKB is in het leven geroepen om u in één oogopslag duidelijk te maken dat u een product koopt met extra zekerheid. Dit kunnen we realiseren door het gehele traject van varkensvlees extra goed te controleren. Stap voor stap van boerderij tot en met slagerij. En dit alles dus boven op de controles die normaal gesproken al worden uitgevoerd.

Het Vleeskeurmerk PVE/IKB is een initiatief van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE). Zij behartigen de collectieve belangen van deze sectoren. Deelnemende partijen binnen het PVE/IKB-keurmerksysteem zijn onder andere boeren, slachterijen, transporteurs, voederfabrikanten, dierenartsen, slagerijen en supermarkten. De letters IKB staan voor Integrale Keten Beheersing. Dit houdt in dat dus het hele traject van varkensvlees stap voor stap wordt gecontroleerd door TNO, de Gezondheidsdienst voor Dieren en andere onafhankelijke controle-instellingen.

Alleen als alle ketens in orde zijn krijgt het vlees het keurmerk IKB. Naast het aanbieden van stap voor stap gecontroleerd varkensvlees is het met dit systeem tevens mogelijk om aan te geven waar het varkensvlees vandaan komt. Om de PVE/IKB-keten ijzersterk te houden is namelijk elke deelnemer verplicht zijn activiteiten in een "logboek" bij te houden. Allerlei gegevens van boerderij tot en met slagerij zijn in logboeken terug te vinden. Door het overzicht in het logboek is altijd snel te herleiden waar het varkensvlees vandaan komt. Een prettige extra zekerheid voor U als consument.


Integrale Keten Beheersing
Het gezamenlijke bedrijfsleven in de veehouderij heeft een systeem ontwikkeld om de kwaliteit van vee, vlees en eieren te bevorderen en te garanderen. Dat systeem heet Integrale Keten Beheersing, ofwel IKB. De benaming geeft aan, dat in elk onderdeel van de productiekolom - van de boer tot en met de detailhandel - de waarborgen in het productieproces worden aangebracht. Het IKB-systeem is ontstaan omdat de markt steeds meer gestuurd werd door de vraag in plaats van de productie. Later werden consumentenopvattingen over het imago belangrijker en ging internationale concurrentie een grotere rol spelen.

De IKB-normen bepalen bijvoorbeeld dat (pluim)veehouders hun dieren alleen maar voer mogen geven met speciale garanties. Mochten de dieren ziek zijn en geneesmiddelen nodig hebben, dan moeten deze voldoen aan strenge voorwaarden. Daarbij moet een erkende dierenarts de middelen voorschrijven en toedienen.

Als dieren vervoerd worden naar een andere boerderij, het slachthuis of anderszins, dan gebeurt dat door erkende transporteurs. Zo kan worden gegarandeerd, dat eisen voor het dierenwelzijn en de hygiëne in acht worden genomen. Ook de slachthuizen, willen ze deel uitmaken van het IKB-systeem, zijn gehouden aan extra maatregelen. Ze moeten IKB-dieren goed van de andere gescheiden houden, de herkomst in de administratie vastleggen en onder strikte hygiënische omstandigheden werken. Datzelfde geldt voor bedrijven waar het vlees wordt uitgesneden en verwerkt. Ook aan IKB-erkende eierpakstations worden vergelijkbare eisen gesteld.

Tenslotte gelden bij aankomst bij de slager of supermarkt ook weer speciale voorwaarden. Zo mag IKB-vlees niet onverpakt naast niet-IKB-vlees worden aangeboden. In de winkel zijn varkensvlees en eieren die volgens IKB zijn geproduceerd, te herkennen aan het Vlees- en Eierkeurmerk PVE/IKB.